';

Povesti de succes

Softlead, un marketplace dedicat aplicatiilor software, a centralizat cele mai importante date ale anului 2019, prin cifrele generate de platforma, in contextul fluxurilor de lead generation specifice achizitiei și implementarii aplicatiilor informatice. In randul solutiilor informatice cu o cerere evident crescuta s-au aflat anul trecut aplicatiile software de management al documentelor, aplicatiile dedicate cabinetelor medicale, solutiile de gestionare a resurselor umane, a activitatii din constructii, service-uri auto, precum si aplicatiile de tip CRM sau cele definitorii pentru domeniul transporturilor.