';

Povesti de succes

Guvernul a suspendat prin OUG 34/2020, pe durata starii de urgenta, unele norme referitoare la transparenta decizionala si dialogul social pe care trebuie sa le parcurga initiativele legislative. ”În timp ce România alege calea renunțării la dialog, Uniunea Europeană implică partenerii sociali (implicit și Concordia prin afilierea la BusinessEurope) în elaborarea planului de acțiune pentru diminuarea efectelor COVID19 în economie și societate. Ieri, vicepreședintele Comisiei Europene Valdis Dombroskis a avut o video conferință cu toate marile confederații patronale din Uniune”