';

Povesti de succes

ANIS solicita clarificari pe marginea acordarii sprijinului financiar de 2500 lei pentru angajatii care lucreaza de acasa si a categoriilor de bunuri ce pot fi achizitionate conform art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, inclusiv bugetul total alocat pentru achizitia echipamentelor ori numarul de telesalariati pentru care exista buget, precum si detalierea procesului de restituire a diferentelor de bani in cazul in care valoarea echipamentelor achizitionate de angajator este mai mica de 2.500 de lei.